Фирма “Бимета” разполага със собствен машинен парк. Това ни позволява да изработваме детайлите на нашите машини да с максимална прецизност, без да сме зависими от подизпълнители. Благодарение на широкото използване на цифрови машини ние произвеждаме конкурентни продукти с високо качество и ниска цена.

Струг СП586 02 с ЦПУ – Dmax 580 мм, Lmax 1500 мм;
Универсален струг C13 – Dmax 800 мм, Lmax 4000 мм;
Универсален струг C10МБ – Dmax 500 мм, Lmax 2000 мм;
Универсален струг “Красный Пролетарий” – Dmax 400 мм; Lmax 1400 мм;
Универсална фреза ТОS с цифрова индикация;
Универсална кръгло-шлифовъчна машина ШУ 322 с NC;
Плоско-шлифовъчна машина ШПХ-51.01 – Lmax 1600 мм; Bmax 570 мм;
Координатно-разстъргваща машина с цифрова индикация – MIKROMAT 4B;
Вертикален машинен център Matsuura – MC1000V;
Вертикален машинен център Makino – FNC106;
Хоризонтален машинен център Matsuura – MC-700H;
Лентоотрезна машина OL – 350;
Лентоотрезна машина KALTENBACH – KB 455;
MIG-MAG заваръчен агрегат – 250А;
Агрегат за електродъгово заваряване – 600А;
Хидравлична преса – 25 тона;
Товароподемни съоръжения;
Заточни машини;
и др.