Производствен цех:

ул. “Банско шосе”7,  и-т Пушкаров

1331, София, България,

Телефон: +359 895-100-561; +359 897-601-243

e: bimeta@mail.bg

w: bimeta.org