Към пелет пресата "Бимета - Модел 350" е предвидена възможността да се добави овлажнител (кондиционер). Овлажнителят е устройство което добавя определено количество вода към материала, непосредствено преди да постъпи в пелет пресата. Овлажнителят на "Бимета" е с масивна конструкция и може да бъден монтиран зад пелет пресата под различни ъгли. Това позволява пълноценно да се използват възможностите на помещението.

Лагерите на овлажнителя на Бимета са монтирани в масивни лагерни тела и защитени от влага и прах посредством семеринги. Това гарантира дълга работа без обслужване и ремонти. Овлажнителя е монтиран на масивна стойка на която се върти. Така, при необходимост от обслужване на пелет пресата, овлажнителят може бързо и лесно да се отмести настрани, освобождавайки голямо пространство за работата на оператора.

Овлажнителят използва високонапорни метални дюзи, които разпрашават водата на фини капчици. По този начин водата се разпределя в по-голям обем и се получава равномерно овлажнен материал, дори ако се овлажнява фин прах (шлайф прах). Регулирането на дебита се извършва с голяма прецизност и не зависи от налягането на водата на входа на овлажнителя. Регулирането на дебита се извършва от оператора от предната страна на пелет пресата. Отчитането на дебита се извършва посредством стрелкови уред с голяма скала, която се вижда отдалеч.

Овлажнителят на Бимета се управлява директно от таблото за управление на пелет пресата. По този начин органите за управление се съсредоточават на едно място и операторът работи с голямо удобство. Също така се избягва необходимостта от монтаж на допълнителни табла за управление из цеха. Размерите на овлажнителя са съобразени, така че да може да работи в тандем с дозиращия шнек на "Бимета".

За да могат дюзите на овлажнителя да разпрашат водата на фини капчици, те се нуждаят от вода с високо налягане. Фирма "Бимета" разработи помпен агрегат, който осигурява вода с постоянно високо налягане, независимо от налягането във водопроводната мрежа. Помпеният агрегат има голям резервоар, което осигурява продължителна работа без доливане. Колелата върху които е монтиран помпения агрегат, позволяват той да бъде преместен с лекота. Вградения филтър, пречиства водата от големи частици и предпазва дюзите на овлажнителя от запушване.